Een IT-Audit?


Audit

Er verschijnen steeds meer verhalen over de gevolgen van Covid-19 voor de IT-infrastructuur van bedrijven.

Op de netwerken verschijnen steeds meer publicaties over telewerken, de organisatie ervan of de potentiële veiligheidslekken die het met zich meebrengt. Helaas zien we maar al te vaak dat sommige IT-bedrijven bij hun klanten technologieën implementeren zonder een echte technische analyse en niet systematisch in overeenstemming met de IT-infrastructuur, wat kan leiden tot slecht beveiligde of zelfs onveilige omgevingen.

Voor sommige bedrijven is het noodzakelijk om een evaluatie van hun IT-systemen uit te voeren om de juiste keuzes en beslissingen te nemen in overeenstemming met hun doelstellingen.

Ondersteunt uw IT-infrastructuur uw bedrijfsprocessen naar behoren?

Zijn de meest voor de hand liggende risico's gedekt (informatiebescherming, beveiligde gegevensback-ups, risico's in verband met uw ERP of intern ontwikkelde systemen)?
Als het antwoord in beide gevallen nee is, is het misschien tijd om een IT-audit te overwegen.

Een stabiele en efficiënte IT-infrastructuur
Om een efficiënte en stabiele IT-infrastructuur voor uw bedrijf te hebben, is een audit de eerste stap voordat u beslissingen en veranderingen doorvoert.

Een audit biedt u een gedetailleerde analyse van de huidige staat van uw IT-omgeving, de maturiteit ervan en waardevolle informatie over mogelijke verbeteringen. Met deze analyse kunt u investeren in uw IT-systemen om ze betrouwbaar en stabiel te maken.

Wat wordt er tijdens een IT-audit geanalyseerd?

Dit hangt uiteraard af van het type audit dat wordt uitgevoerd. Het kan een brede audit zijn die een overzicht geeft van uw omgeving of het kan een zeer specifieke analyse zijn. Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van punten die geanalyseerd kunnen worden:

 • In kaart brengen van de IT-omgeving
 • Identificatie van beveiligingsrisico's
 • Identificatie van kwetsbare delen van het netwerk
 • Inventarisatie van hardware en software om overbodige hardware en software te elimineren
 • Geldigheid en naleving van licenties en garanties
 • Bestaan van een actuele, functionele en eerlijke gegevensback-up/herstel
 • Bestaan van een rampherstelplan
 • Controle van het optimale gebruik van de middelen
 • Verificatie of software- en firmwareversies up-to-date zijn
 • Controle op de naleving van de beste praktijken in de sector
 • ...

Uw expert zal samen met u bepalen waarop u zich moet concentreren op basis van uw behoeften.

Wanneer moet een audit worden uitgevoerd?

Er kunnen vele redenen zijn waarom u een audit zou moeten laten uitvoeren. Hieronder vindt u de meest voorkomende redenen, die ook overeenkomen met de meest kritieke gevallen:

 • Uw bedrijf groeit en breidt uit
 • Sommige of al uw IT-systemen hebben een facelift of upgrade nodig.
 • U kunt zich de laatste wijziging of zelfs de ingebruikname niet herinneren
 • U hebt nog nooit een audit gehad of de laatste was 3 jaar of langer geleden.
 • U vreest voor de veiligheid van uw gegevens
 • U twijfelt aan de kwaliteit van de diensten van uw IT-dienstverlener.
 • Uw IT-infrastructuur kost u te veel, of het nu gaat om globale kosten of kosten per gebruiker, cloudverbruik, onderhoud van hardware, enz.

Wat zijn de voordelen van een IT-audit?

Controleer de conformiteit van de componenten en de beveiliging
Uw IT-infrastructuur bestaat uit een groot aantal componenten. Het is dus in het belang van uw organisatie dat elk apparaat conform is. Hetzelfde geldt voor softwareondersteuning en uitgebreide garanties.

Het is ook belangrijk na te gaan of er geen risico bestaat op een inbreuk op de beveiliging van uw gegevens (beveiliging van de datacenter(s), VPN-verbinding, telewerken, beveiligde toegang op afstand, RGPD, enz.)

Plan de kosten
De IT-afdeling is meestal een van de hoogste kostenposten in een bedrijf.
Zo niet om de kosten te verlagen, dan toch minstens om ze te plannen.

Stem de infrastructuur af op de doelstellingen
Voor snelgroeiende of groeiende bedrijven is het noodzakelijk om hun systemen te implementeren of te upgraden. De IT-infrastructuur is er om de activiteiten te ondersteunen, het bedrijf energie te geven en het in staat te stellen zijn doelstellingen te bereiken.

Wilt u een IT-audit laten uitvoeren?
Onze experts staan klaar om u te helpen bepalen of uw bedrijf een analyse van zijn systemen nodig heeft en zo ja, welk type audit moet worden uitgevoerd. Ontdek hoe u Nexis de gezondheid van uw IT-systemen kunt laten controleren.

Heeft u een project? Laten we dit samen bespreken.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Onze partners