Interview met Pieter Spiesschaert, CEO van Trustteam Group


Corporate

Pieter, gefeliciteerd met je benoeming tot CEO van de Trustteam Group. Is de overdracht van jouw voorganger, Stijn Vandeputte, vlot verlopen?

Dank je, het was een heel natuurlijk proces. Al 16 jaar geven we samen vorm aan het verhaal van Trustteam, waarbinnen onze rollen geleidelijk aan zijn geëvolueerd.

Stijn richt zich nu op zijn rol als Voorzitter van de Raad van Bestuur en in het bijzonder op de ontwikkelingsstrategie van de Trustteam Group. Ik blijf nauw samenwerken met Stijn, maar uiteraard binnen de nieuwe taakverdeling.

Het klopt dat je al 16 jaar bij Trustteam werkt. Hierdoor heb je veel ervaring opgedaan in verschillende functies!

Ik begon mijn carrière bij Trustteam in een technische functie. Ik had heel weinig ervaring in IT maar door het volgen van vele opleidingen heb ik stelselmatig mijn kennis kunnen vergroten. Samen met de kennis steeg ook mijn verantwoordelijkheid. Zo heb ik verschillende functies kunnen uitoefenen, zoals Teamleader support, eerst langs de kant van Infrastructuur en vervolgens voor onze Softwareafdeling. Met focus op de ontwikkeling van ons pakket, Pulse, toen nog Health@work. Dit is een softwarepakket voor diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Na enige tijd heb ik de rol als Softwaremanager mogen opnemen tot ik in 2019, na de fusie van Dsoft en BSI, en daarna ook TL Systèmes in Frankrijk, verantwoordelijk ben geworden voor de uitbouw van Trustteam in Frankrijk. Dit in de regio rond Nancy en Colmar.

Hoe beheer je de verschillende entiteiten als CEO van de Trustteam Group?

Wij zijn op dit moment aanwezig in drie grote regio’s; Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk met een focus voor de regio Grand-Est. Het is voor mij essentieel om in direct contact te staan met de lokale managers, teams en medewerkers. Daarom maak ik er een punt van om de hoofdkantoren in elk van deze regio's regelmatig te bezoeken.

Door met medewerkers ter plaatse te spreken kunnen we sneller inspelen op bepaalde noden en vorm ik een brugfunctie tussen de verschillende regio’s.

Net als met onze medewerkers is het ook onze ambitie om ook in nauw contact te staan met onze klanten. Dit om mee te denken met de huidige uitdagingen op vlak van IT en om te ontzorgen waar nodig.

Hoe zou je jezelf definiëren als CEO?

Ik ben een facilitator. Ik zorg voor samenhang en samenwerking tussen de verschillende afdelingen en regio’s van de Trustteam Group. Dit om als groep samen de toekomst en uitdagingen tegemoet te gaan.

Hierbij sta ik natuurlijk niet alleen. Als CEO van Trustteam – kan ik rekenen op onze Corporate Services om mij bij te staan. Onder Corporate Services versta ik; HR, Marketing, Finance en Internal IT.

2023 is net begonnen. Wat staat op de agenda voor Trustteam dit jaar wat betreft de groei?

We hebben als Trustteam een sterke ambitie om te groeien. Dit zowel organisch als via overnames.

Als Trustteam Group willen we er steeds voor zorgen dat onze klanten de best mogelijke service krijgen. Daarom wordt systematisch, bij elke potentiële overname die we doen, gekeken of het bedrijf een meerwaarde kan vormen voor onze klanten en onze IT-services.

Het is onze bedoeling om een steeds completer en efficiënter dienstenpakket en services aan te bieden.

Voor de medewerkers van Trustteam, wat wilt u de komende maanden op groepsniveau invoeren?

Het groepsconcept bij Trustteam is redelijk nieuw. Onze ambitie is om dit groepsgevoel bij onze werknemers verder te laten groeien. Dit natuurlijk zonder de regionale verbondenheid over het hoofd te zien.

De regionale dimensie en verbondenheid zal altijd een essentieel onderdeel blijven en vormt de kracht van onze groep.

In het kader van de eerder vernoemde IT-ontzorging van onze klanten, bundelen wij steeds meer onze krachten waarbij kennisdeling een essentieel onderdeel zal zijn. We willen onze medewerkers betrekken bij de evolutie van onze groep door hen kansen te bieden om mee te werken aan verschillende grensoverschrijdende projecten.

Wij creëren dus een win-win situatie. Enerzijds wordt lokale expertise ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan onze klanten. Anderzijds wordt de kennis binnen de groep gedeeld naar de lokale entiteiten.

Wat zijn de sterke punten van een goede Trustteam-medewerker?

De ideale werknemer is leergierig en betrokken bij de verdere ontwikkeling van Trustteam. Dit is cruciaal in de snel veranderende IT-wereld.

Elke werknemer vormt dus een unieke schakel in onze groep. Samen kunnen we de uitdagingen van morgen aan.

Tot slot, hoe definiëren we de waarden van Trustteam?

Het DNA van Trustteam is gebaseerd op nabijheid, reactiviteit, service en expertise. Dit zowel intern, tussen medewerkers, als naar onze klanten en partners toe.

Heeft u een project? Laten we dit samen bespreken.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Onze partners