Opleidingen Exact Online voorjaar 2024


Product

Trustteam nodigt u graag uit voor één of meerdere opleidingen rond Exact Online. We bieden verschillende opleidingen aan met als doel het efficiënter gebruik van Exact Online.

Om de kwaliteit van elke opleiding te garanderen, beperken we het aantal inschrijvingen per opleiding tot 5 personen.

Deze opleidingen kunnen trouwens gefinancierd worden via de KMO-Portefeuille. De aanvraag dient binnen de 14 dagen na de start van de opleiding ingediend te worden.

 

Waar vinden de opleidingen plaats?

Trustteam
Evolis 78
8500 Kortrijk

Ik schrijf me in

Exact Online Boekhouding - Ingave Verrichtingen

Wanneer:

Donderdag 18 april 2024 van 14u00 tot 16u00

Wat u kan na deze opleiding:    

1.   Alle courante ingaves zo efficiënt mogelijk uitvoeren
2.   Ingaves controleren op hun juistheid.
3.   Beslissen wanneer je de ingaves verwerkt
4.   Basisgegevens aanmaken vanuit de boeking
5.   Afdrukken en exporteren naar Excel

Prijs:

€ 149,00 excl. BTW.

Ik schrijf me in

Exact Online Facturatie

Wanneer:

Dinsdag 23 april 2024 van 09u30 tot 11u30

Wat u kan deze opleiding:

1.   De mogelijkheden van je artikelbestand inschatten
2.   Mogelijkheden inzake prijszetting artikels
3.   Ingave van facturen en creditnota’s.
4.   Proefafdruk en definitieve afdruk, e-mailen, verzend en volgen.
5.   Doorsturen naar de boekhouding.

Prijs:

€ 149,00 excl. BTW.

Ik schrijf me in

Exact Online Budgettering

Wanneer:       

Donderdag 25 april 2024 van 9u30 tot 10u30


Wat u kan na deze opleiding:

1.   Opmaken en ingeven van budgetten. Mogelijkheden met meerdere budgetten.
2.   Uw budget vergelijken met de boekhouding. Vaststellen verschillen.
3.   Gebruik van kostenplaats en kostendrager in uw budget.
4.   Rapporteren op basis van budgetten.

Prijs:
€ 99,00 excl. BTW.

Ik schrijf me in

Exact Online Vaste Activa

Wanneer:       

Dinsdag 7 mei 2024 van 14u00 tot 16u00

Wat u kan na deze opleiding:

1.   Hoe je activumgroepen aanmaken
2.   Hoe je afschrijvingsmethodes ingeven
3.   Aanmaken van activafiches en afschrijven
4.   Controle van de investeringen/afschrijvingen met de boekhouding
5.   Simulatie afschrijvingen.
6.   Aanpassen van de afschrijvingen 

Prijs:
€ 149,00 excl. BTW.

Ik schrijf me in

Exact Online Handel - Verkoopflow en voorraad

Wanneer:       

Dinsdag 14 mei 2024 van 09u30 tot 11u30

Wat u kan na deze opleiding:

1.   Wat zit in EOL Handel?
2.   Werken met artikels, eenheden en meerdere prijzen.
3.   Van offerte tot verkoopfactuur en boekhouding ingeven.
4.   Creatie van backorders.
5.   Het voorraadgebeuren in EOL.
6.   Drop shipment (rechtstreekse levering bij de klant).

Prijs:
€ 149,00 excl. BTW.

Ik schrijf me in

Exact Online Rappels

Wanneer:       

Donderdag 16 mei 2024 van 09u30 tot 11u30

Wat u kan na deze opleiding:

1.     Inrichting van het rappelgebeuren in EOL – koppeling aan klanten
2.     Selecties binnen de klanten, individueel en algemeen.
3.     Rappels afdrukken of mailen
4.     Controleren op welk niveau van rappel een klant staat
5.     Raadplegen documenten op de klantenfiches

Prijs:
€ 149,00 excl. BTW.

Ik schrijf me in

Exact Online Handel - Aankoopflow en voorraad

Wanneer:

Donderdag 16 mei 2024 van 14u00 tot 16u00

Wat u kan na deze opleiding:

1.     Wat zit in EOL Handel?
2.     Beginvoorraad en voorraadtellingen ingeven.
3.     Van bestelling tot aankoopfactuur beheersen.
4.  Creatie van backorders.
5.  Het voorraadgebeuren in EOL.

Prijs:
€ 149,00 excl. BTW

Ik schrijf me in

Exact Online Bankmodule

Wanneer:       

Donderdag 23 mei 2024 van 14u00 tot 16u00

Wat u kan na deze opleiding:           

1.     Aanmaak betalingsbestand, aanpassen en goedkeuren van betalingen en versturen van het definitief betalingsbestand.
2.     Nationale en Europese betalingen volgens de SEPA-regeling.
3.     Behandelen van kortingen, verzamelbetalingen, deelbetalingen…
4.     Aantonen hoe bankafschriften in te lezen.
5.     Verwerken in de boekhouding/Toewijzingsregels aanmaken/Controle op dubbele betalingen

Prijs:
€ 149,00 excl. BTW.

Ik schrijf me in

Exact Online Analytisch Boekhouden

Wanneer:       

Dinsdag 28 mei 2024 van 14u00 tot 16u00

Wat u kan na deze opleiding:   

1.     Analytische plannen instellen. Hoeveel? Mogelijkheden.
2.     Voorbereiding rekeningplan.  Valkuilen ontwijken
3.     Aankoop- en verkoopfacturen correct analytisch ingeven
4.     Controle op volledige analytische ingaves
5.     Uitgebreide rapportering.
6.     Werken met aantallen.

Prijs:
€ 149,00 excl. BTW.

Ik schrijf me in

Exact Online Tips en Tricks

Wanneer:       

Donderdag 30 mei 2024 van 14u00 tot 16u00

Wat u kan na deze opleiding:

1.   Aanpassen schermen. Mogelijkheden.
2.   Afpunten en corrigeren.
3.   Minder gekende consultaties/mogelijkheden.
4.   Vaste boekingen.
5.   EOL als documentatiecentrum.
6.   Export transacties.  Transacties zoeken.

Prijs:
€ 149,00 excl. BTW.

Ik schrijf me in

Exact Online – Accurate & up-to-date maandresultaten

Wanneer:       

Dinsdag 4 juni 2024 van 09u30 tot 11u30
 
Wat u kan na deze opleiding:    

1.     Toewijzing kosten & opbrengsten naar de correcte periode
2.     Maandelijkse afschrijvingen
3.     Voorraadwaardering
4.     Verworven opbrengsten van geleverde verkooporders
5.     Toe te rekenen kosten van ontvangen aankoopbestellingen
6.     Boekhoudkundig vs. fiscaal resultaat

Prijs:
€ 149,00 excl. BTW.

Ik schrijf me in

 

Referral contactpersonen

Kent u nog iemand binnen uw organisatie die mogelijks interesse zou hebben in het Exact-opleidingsaanbod? Laat gerust zijn of haar gegevens hieronder na.

VUL HIER JOUW CONTACTPERSOON IN

 

Exact Online data visualisatie

Is er een nood om uw Exact Online data te analyseren, visueel voor te stellen met de mogelijkheid om verschillende periodes te vergelijken? Dan contacteren wij u graag om u een interactieve demo voor te stellen. Laat uw gegevens na in het inschrijvingsformulier

MEER OVER POWER BI

Heeft u een project? Laten we dit samen bespreken.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Onze partners