scroll down

ISO 27001

Informatie is een waardevol eigendom dat een bedrijf kan maken of breken. Om vol vertrouwen zaken te kunnen doen, wil Trustteam informatiebeveiliging op de juiste manier waarborgen.

ISO 27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS). Dit managementsysteem voor informatiebeveiliging biedt een organisatie de vrijheid om te groeien, te innoveren en het klantenbestand uit te breiden, in de wetenschap dat alle vertrouwelijke gegevens daadwerkelijk vertrouwelijk blijven. Aan de hand van ISO 27001-certificering kan aangetoond worden dat het ISMS voldoet aan alle eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

ISO 27001 en GDPR

ISO 27001 vertrekt vanuit vier organisatie-inputs, namelijk: wet- en regelgeving, beleid, stakeholders en risico’s. In het luik wet- en regelgeving is elke organisatie die zich binnen het werkingsveld van de GDPR bevindt, verplicht om de GDPR-wetgeving mee te nemen als input in het ISO-systeem. Daarnaast zal de GDPR-wetgeving ook een impact hebben op de andere inputs in de organisatie zoals het beleid, de stakeholders en de risico’s waarmee de organisatie rekening moet houden. Om ISO 27001 compliant te zijn in België (of andere landen binnen Europa) moet GDPR als essentiële richtlijn meegenomen worden in het Information Security Management System.

Trustteam nam GDPR volledig mee op in de scope van de ISO 27001 audit. Op 15 april 2018 mochten we het ISO 27001 certificaat in ontvangst nemen.

Download hier het ISO 27001 certificaat van Trustteam. 

Download hier de Statement of Applicability van Trustteam. 

  • One-stop-shop voor uw IT
  • Beheer van eigen datacenters