scroll down

Identificatieformulier (IDF)

Bij het transport van afvalstoffen moet een identificatieformulier (IDF) aanwezig zijn. Sinds 2023 kan dit digitaal via een e-identificatieformulier (E-ID). Om de aangepaste tendens van de markt op te vangen, ontwikkelde Trustteam een nieuwe module waarmee u dit probleemloos digitaal kan verwerken.

Het e-identificatieformulier bevat alle noodzakelijke elementen zoals opgelegd door OVAM. Bovendien verloopt het grootste deel van dit proces automatisch.

Wat kan u terugvinden op het formulier?

 • Uniek volgnummer
 • Datum
 • ID producent
 • ID verzamelaar
 • ID transporteur
 • ID verwerker
 • ID afvalstoffen
 • Info over de gevaarlijke afvalstoffen
 • Geolocatie

Trustteam is een erkend OVAM verdeler van het e-identificatieformulier. Wij voldoen aan alle normen opgelegd door OVAM

Contacteer ons voor een getailleerd voorstel!

 • One-stop-shop voor uw IT
 • Beheer van eigen datacenters