scroll down

GDPR - Full package

GDPR... Het lijkt wel een modewoord geworden. Constant wordt er in de media informatie gegeven over de GDPR-wetgeving die binnen enkele maanden in voege gaat. We kunnen er bijna niet meer naast kijken. Hoewel de nieuwe regelgeving vanuit allerlei verschillende standpunten belicht wordt, blijft de info meestal nogal vaag. Het zou ons dan ook niet verbazen mocht u niet echt weten wát het nu precies voor uw bedrijf te betekenen heeft. Geen schande :-). 

 

Eerst en vooral: wat is het?

De GDPR-wetgeving is een antwoord op de sterk veranderende maatschappelijke, sociale en technologische omgeving en handelt rond de bescherming van persoonsgegevens. Elk bedrijf heeft nog tot 25 mei 2018 tijd om haar procedures aan te passen. Vanaf dan treedt de wet in werking en wordt van iedereen verwacht dat we voorzichtiger omspringen met persoonsgegevens.

 

En nu concreet?

De wetgeving is héél uitgebreid. We zullen u de juridische teksten besparen, maar geven u hierbij enkele belangrijke en ingrijpende maatregelen mee.

  • Persoonsgegevens opslaan zal enkel nog mogelijk zijn met uitdrukkelijke toestemming
  • De privacy van personen moet gegarandeerd worden: bij informatieverwerking en nieuwe data moet privacy steeds in acht genomen worden.
  • Indien er een datalek is, moet dit binnen de 72 uur gemeld worden aan de Europese instantie. Daarna: onmiddellijk in actie schieten! 
  • Elke burger krijgt enkele bijkomende rechten. Denk maar aan recht op inzage, recht op vergeten worden,... Bovendien moet ook de overdracht van gegevens eenvoudig kunnen gebeuren (vb. overschakelen van energieleverancier).
  • Data Protection Officer: een nieuwe functie waarvan heel wat bedrijven verplicht zullen zijn om iemand in dienst te nemen met deze functie. 

De GDPR-wetgeving is van toepassing op élk bedrijf, dus ook u zult uw processen onder de loep moeten nemen om na te gaan of u voldoende veilig omgaat met de gegevens van uw klanten, leveranciers en andere contacten.

 

No worries, Trustteam kan u helpen!

Trustteam is zich al een hele tijd aan het verdiepen in de GDPR-regelgeving en de nodige aanpassingen die ermee gepaard gaan. Zo kunnen wij u een full package aanbieden om uw bedrijf volledig klaar te stomen voor de nieuwe privacyregels

1. Organisatorisch - processen en procedures
In de eerste fase van het traject begeleiden we jullie bij het analyseren van de situatie in jullie bedrijf. Daarna wordt een algemeen of diepgaand informatieveiligheidsmanagementsysteem uitgewerkt dat tegemoet komt aan de eisen binnen de GDPR. Het resultaat van deze sessie is een overzichtelijk actieplan met de stappen die genomen moeten worden. Bekijk hier de flyer.

2. Technisch - security
Hoe veilig is uw IT-omgeving? Heeft u genoeg maatregelen getroffen om uw bedrijf te beschermen tegen data-inbreuken? Is uw bedrijf immuun voor cyberaanvallen? Aan de hand van een uitgebreide IT- en securityaudit nemen we uw volledige omgeving onder de loep. Ook hier wordt opnieuw voor een actieplan gezorgd. Bekijk hier de flyer.

3. Educatie - menselijk bewustzijn
Uiteraard treft de GDPR-wetgeving niet énkel de medewerkers die uw bedrijf helpen klaar te stomen op de wetgeving. De GDPR is op IEDEREEN van toepassing. Daarom is het belangrijk dat ál uw medewerkers op de hoogte zijn van wat de wetgeving precies inhoudt, wat de valkuilen zijn en hoe ze erop kunnen inspelen. De laatste stap in ons koepelproject is dan ook een interactieve video-opleiding vol nuttige tips en weetjes. Uw medewerkers worden échte GDPR-specialisten! Bekijk hier de flyer.

 

En het kan zelfs nog eenvoudiger...

Wist u trouwens dat wij het ISO 27 001 certificaat behaald hebben?
Zo voldoen we aan alle vereisten van de GDPR-wetgeving.

What's in it for you? 
Als u uw omgeving onderbrengt in het datacenter van Trustteam, bent u automatisch al van heel wat GDPR-zorgen af!

Andere interessante diensten

  • One-stop-shop voor uw IT
  • Altijd bereikbaar
  • Beheer van eigen datacenters