scroll down

LOOKi

Continue monitoring met proactieve en reactieve acties

Wat zou u vinden van een tool die uw IT-omgeving continu nakijkt, met als gevolg dat...

  • De gezondheid van uw systeem altijd gewaarborgd blijft en u proactief verwittigd wordt indien er een aanpassing moet gebeuren
  • Er voorkomen wordt dat u data verliest
  • Er tijdig en proactief ingegrepen wordt

Wat is het?

Met LOOKi wordt uw IT-omgeving continu in de gaten gehouden, zodat Trustteam zowel proactief als reactief eventuele problemen kan oplossen. De meetpunten worden in samenspraak bepaald. Denk maar aan meetpunten voor uw server, uw router, uw firewall,... Van zodra de gezondheid van uw IT-omgeving in het gedrang komt, wordt u op de hoogte gebracht.

Hoe werkt het?

Indien er zich een probleem voordoet tijdens de werkuren, neemt Trustteam actie op basis van de real-time melding. U wordt verwittigd via sms.

Indien er zich een probleem voordoet tijdens de werkuren, neemt Trustteam actie op basis van de real-time melding. U wordt verwittigd via sms.

Gebeurt er iets buiten de werkuren? Dan ontvangt u een sms en kunt u onze Service Desk bellen (24/7 support)

Gebeurt er iets buiten de werkuren? Dan ontvangt u een sms en kunt u onze Service Desk bellen (24/7 support)

Wat zijn de voordelen?

Monitoring van uw IT

Monitoring van uw IT

Real-time meldingen

Real-time meldingen

Snel overgaan tot actie

Snel overgaan tot actie

Hoe verloopt de prijsberekening?

Jaarlijkse facturatie

Jaarlijkse facturatie

Meetpunten: prijs per maand per meetpunt

Meetpunten: prijs per maand per meetpunt

Prijs per maand voor 24/7 support (jaarabonnement)

Prijs per maand voor 24/7 support (jaarabonnement)

  • One-stop-shop voor uw IT
  • Beheer van eigen datacenters